Interim Management & Organisatie Advies vanuit HR perspectief!

De Essentie van Project Plus

Als tijdelijk verantwoordelijke voor HR, projecten en of herstructurering, met als missie om leidinggevenden nog beter te laten leidinggeven, brengt Project Plus sinds 2004 uw organisatie naar een hoger niveau. Door focus aan te brengen in de organisatie, meestal vanuit een HR rol, soms vanuit algemeen management of toezicht houden en altijd met het organisatiebelang voorop. De essentie van waar Project Plus voor staat is omvat in het logo.

Het Project

Het Project

Het op projectmatige wijze werken aan organisatie vraagstukken van de cliënt vanuit HR perspectief.

De Plus

De Plus

Het creëren van toegevoegde waarde in de oplossing van organisatie vraagstukken, in samenwerking met de cliënt.


De omhooggaande Pijl

De omhooggaande Pijl

Oplossingen die uiteindelijk moeten bijdragen aan het positieve rendement van de organisatie.

De Cirkel

De Cirkel

Projecten die bijdragen aan continuïteit van de organisatie.

Project Plus

Interim Management

Interim Management vanuit HR perspectief staat garant voor de continuering van de toegewezen processen en meer. Door heldere analyses en stap voor stap verbeteren, wordt er een enorme efficiëntieslag gemaakt in het management, medewerkers en of processen van de organisatie. Van Logistiek tot de Energie Sector, van de Bouw tot het Onderwijs, van de Muziek tot de Collectieve Sector: breed georiënteerd en gericht op HR. Bijgaand een selectie en beknopte omschrijving van vervulde opdrachten.

Project Plus

Organisatie Advies

Organisatieadvies vanuit HR perspectief staat garant voor gedegen en pragmatische advisering. Concreet antwoord op gestelde vragen. Heldere conclusies en toepasbare aanbevelingen. Hieronder staat een selectie en beknopte omschrijving van uitgevoerde advieswerkzaamheden.

Begeleiding reorganisatie van diagnose tot en met personele afwikkeling Beloningsonderzoek in het kader van een fusie traject Coachen HR medewerker Coachen HR medewerker

Invoeren HR instrumenten functieomschrijvingen, functiewaardering/beloning en bedrijfsreglement als ondersteuning voor leidinggevenden

Samenstellen salaristabel op basis van beloningsmarktonderzoek
Alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van Personeel en Organisatie

Begeleiding bij het opstarten en uitbouwen van deze nieuwe onderneming Ondersteuning ten aanzien van personele werkzaamheden en instrumenten

Afhandeling ontslagzaken

Professionalisering van de organisatie in zijn geheel en het HR beleid in het bijzonder

Uitvoering alle personeels juridische werkzaamheden

Werving en selectie nieuwe medewerkers
Arbeidscontractmanagement

Advisering rondom reorganisatie en afhandeling ontslagzaken

Herorientatie uitgangspunten en reorganisatie kantoor: van opstellen reorganisatieplan tot en met de afwikkeling van de beeindiging van de arbeidsovereenkomsten

Advisering inrichting organisatie, verdienmodel en HR aangelegenheden.

Arbeidsrechtelijk advies en begeleiding leidinggevenden in functioneringsdossiers.

Herorganisatie, definitie strategie en uitrol binnen de organisatie.

Icon box image

Project Plus

Trainingen

Project Plus maakt adviezen en staat ook voor partnerschap bij invoering en realisatie daarvan. Wanneer adviezen effect en impact hebben op medewerkers in de organisatie zorgt Project Plus Training voor borging en verankering van veranderingen in de organisatie door presentaties, trainingen en opleidingen op maat. Hieronder staat een selectie en beknopte omschrijving van trainingswerkzaamheden:

Icon box image

Project Plus

Coaching

Project Plus Coaching staat garant voor een fundamentele transformatie van de individuele persoon vanuit het oogpunt van persoonlijke effectiviteit. Door het achterlaten van beperkingen ontsluit zich een compleet nieuwe wereld van mogelijkheden.
Hieronder staat een selectie en beknopte omschrijving van coachingswerkzaamheden :

Profiel

Bestaande uit één zelfstandig ondernemer in een netwerk van vele personen en dito werkvelden is Project Plus in staat om werkzaamheden op HR gebied en gelieerde werkgebieden uitstekend uit te voeren. Door het netwerk wordt kennis gegenereerd en op pragmatische wijze uitgewisseld. Hierdoor is de kennis actueel, fris en praktisch toepasbaar.

De opdrachten van Project Plus kenmerken zich door het creëren van toegevoegde waarde voor cliënten door het professionaliseren van HR beleid en of afdelingen en haar medewerkers, het optimaliseren van bestaande HR instrumenten, het gedragen invoeren van nieuwe HR instrumenten, het uitvoeren van werkzaamheden die tot de HR discipline behoren en het reorganiseren van organisaties als geheel. Dit om leidinggevenden in staat te stellen het goede gesprek met medewerkers te voeren richting perspectief, ontwikkeling en mooi werk(en). Project Plus heeft een kern van vaste cliënten ten aanzien van kortere adviesopdrachten en daarnaast een breed netwerk voor langere interim opdrachten.

Project Plus zorgt voor de juiste oplossing bij tijdelijke HR ondersteuning voor uw organisatie, vervanging wegens ziekte of zwangerschap, reorganisaties, HR projecten of ter overbrugging bij het vervullen van een vacature.

Elke opdracht start met een heldere opdrachtomschrijving, bestaande uit de probleemformulering, de resultaatgebieden, benodigdheden voor de juiste uitvoering van de opdracht, verwachte tijdsbesteding en de kosten. Tijdens de opdracht vinden periodiek afstemmings- en evaluatiemomenten plaats. Aan het eind van de opdracht worden resultaten vergeleken met de afgesproken resultaatsgebieden. Op deze wijze worden de verwachtingen, de kwaliteit van de uitvoering en het resultaat van de opdracht zoveel mogelijk en zo duidelijk mogelijk gewaarborgd.

Als er nadere vragen zijn, wees dan van harte uitgenodigd om contact op te nemen met Willem van Mierlo, bereikbaar onder telefoonnummer 06-46335872.

Uitnodiging tot contact

Contact Form

Page 1
Top