Interim Management & Organisatie Advies vanuit HR perspectief!

Algemene voorwaarden

Project Plus Interim Management en Organisatie Advies Kvk nummer 9142992 te Hoofddorp. Op al haar leveringen, overeenkomsten en overige correspondentie zijn de algemene voorwaarden van Project Plus van toepassing. Deze worden op eerste verzoek kostenloos toegezonden.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Project Plus worden gereproduceerd of gebruikt anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan ten behoeve van persoonlijk gebruik.

Disclaimer

Deze site is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. Project Plus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Uitnodiging tot contact

Contact Form

Page 1
Top